Svindinge Salonorkester
Grdl.1928

Afskrift fra gammel protokol. (Svindinge Private Orkester)
§2 tilføjet på genf. 2012 (navneskift)
§2 og 4 ændret 2013
§1 og 1.2 samt hele §3 i 2016

§1.  Orkesterforeningens navn er "Svindinge Salonorkester"
§1. 1 Formål:
Orkesterets formål er at samle interesserede musikere for almen musikudøvelse til privat fornøjelse og for at glæde andre ved underholdning i plejecentre, institutioner og foreninger m.m
§1.2 Svindinge salonorkester er en frivillig kulturel forening uden ansatte
§2
Hjemsted:
Orkesteret øver en fast ugedag i skoleåret efter aftale med Svindinge Friskole
§3 Bestyrelse:
Orkesterets bestyrelse består af en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen er på valg hvert år på generalforsamlingen i juni måned og kan genvælges.
§3.1 Økonomi
Økonomiske midler fremkommer typisk fra en donation og andre ydelser modtaget i forbindelse med arrangementer.
Der er ingen fast kontingent i orkesteret. Det kan aftales efter behov.
§3.1.1 Foreningens kasserer fremlægger hvert år på generalforsamlingen det seneste års reviderede regnskab til godkendelse.
Revisor er et medlem af orkesteret udenfor bestyrelsen.
§3.1.2 Foreningens regnskabsår går fra 1.juni til 31.maj
§3.1.3 Foreningen tilstræber en kassebeholdning, der ligger  fra 5.000,-kr til 15.000,-kr.
§3.2 Ejendom:
Orkesteret ejer en nodesamling, nogle instrumenter samt et mikrofon-og forstærkeranlæg.
§4 Klausul:
Orkesteret kan ikke umiddelbart opløses, men sættes i bero ved et midlertidigt stop.
§4.1.1. Orkesterets beslutning om et midlertidigt stop træffes ved flertals-afgørelse på et indkaldt orkester-fællesmøde.
§4.1.2 Orkesterets nodemateriale og instrumenter skal ved midlertidig stop søges opbevaret ved "Fællesforeningen Svindinge" i mindst 10 år.
Det er op til "Fællesforeningen Svindinge" at beslutte opstart.Eventuel rest-kassebeholdning tilfalder Svindinge Friskole.
Eller:
§4.1.3 Såfremt et eller flere af orkesterets medlemmer i mindretal herefter ønsker at fortsætte orkesteret, overdrages orkesteret helt til den eller dem for fortsat virke.
§4.1.4 Med overdragelsen følger nodemateriale og instrumenter. Eventuel rest-kassebeholdning tilfalder Svindinge Friskole

Svindinge
Salonorkester | Hvorfor en hjemmeside? | Orkestermedlemmer p.t. | Billeder | Nye medlemmer | Kontakt til os | Underholdning | Vedtægter

| Noder | Vores Folder